אם הגעת לפה כנראה שרצית
להגיד לנו משהו...אנחנו נשמח להקשיב !

ואנחנו נשתדל לענות במהרה